Home » Hvor finner man dødsannonser på nett?

Hvor finner man dødsannonser på nett?

vareminnesider.no finner du dødsannonser for hele landet.

Helt tilbake til midten av 1800 tallet har dødsannonser blitt publisert i norske aviser – først og fremst over avdøde fra høyere samfunnsklasser. Utover på 1900 tallet ble det vanlig at dødsannonser ble presentert i avisene også for den «vanlige mann».

 

dødsannonse

Eksempel på en dødsannonse fra 1897. Kilde: genealogi.no/wiki

Derimot finnes det en portal hvor de fleste dødsannonser etter 2006 befinner seg . Her kan alle gratis finne dødsannonser for hele landet. 


I tillegg er også dødsannonsene koblet opp mot blomsterbestilling til begravelsen og kondolansebuketter til hjemmene. Likeledes kan man enkelt donere penger til en organisasjon, etter avdødes eller pårørendes ønske. Hvis det er opprettet en minneside for avdøde, vil man også enkelt kunne klikke seg inn til denne.

Det er også mulig å dele dødsannonsen på Facebook.

 

 

 

 

Tabellen viser økning i  søkevolum på Google på ordet «dødsannonser»

dødsannonse søk

Kilde: Google Trends